Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Kostecki

ur. w 1952 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018
Biogram
Pan Mieczysław Kostecki brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Mieczysław Kostecki, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, orzeczeniem wydanym w trybie przyspieszonym, ukarało go w I instancji karą 5000 zł grzywny z zamianą na 90 dni aresztu. W II instancji Kolegium ds. Wykroczeń zmieniło karę na 2 miesiące aresztu. Pan Mieczysław Kostecki został osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu, a następnie w dniu 9.07.1976 r. przewieziony do Aresztu Śledczego w Białymstoku. W dniu 29.07.1976 r. został przeniesiony do Aresztu Śledczego w Kielcach, skąd został zwolniony w dniu 31.07.1976 r. Pan Mieczysław Kostecki po odzyskaniu wolności utrzymywał kontakty z Komitetem Obrony Robotników.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej