Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Romaszewska Irena

Irena Zofia Romaszewska

ur. w 1940 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 294/2016
Biogram
W 1967 r. była współorganizatorką akcji zbierania podpisów wśród pracowników naukowych w obronie Adama Michnika, zawieszonego w prawach studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1976 r. zaangażowała się w działalność opozycyjną i społeczną, m.in. organizowała zbiórki pieniężne dla represjonowanych robotników z Radomia i Ursusa oraz ich rodzin (w grupie Mirosława Chojeckiego). Była współpracowniczką Komitetu Obrony Robotników, następnie Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Od listopada 1976 r. wspólnie z mężem Zbigniewem Romaszewskim kierowała Biurem Interwencyjnym KSS „KOR”, dokumentującym przypadki łamania praw człowieka. W biuletynie KSS „KOR” redagowała dział „Praworządność”. W swoim mieszkaniu przechowywała m.in. broszury „Robotnika”, egzemplarze czasopisma „Głos” oraz inne nielegalne wydawnictwa, skąd były one odbierane i kolportowane na terenie Radomia i woj. radomskiego.
W 1980 r. była współautorką dokumentu "Raport Madrycki. O Przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce". Od września 1980 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, kierowała pracami Komisji Interwencji MKZ, a od lipca 1981 r. kierowała Działem Interwencji Zarządu NSZZ „S” Region Mazowsze. Była inicjatorką reaktywowania stowarzyszenia opieki nad więźniami „Patronat”. Uczestniczyła w tworzeniu „Biblioteki Związkowej” przy MKZ NSZZ „S” Ziemia Radomska dla wydawnictw bezdebitowych, w tym publikacji NOWej i „Solidarności”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywała się, nie przerywając działalności opozycyjnej. W 1982 r. była współorganizatorką i spikerką pierwszego podziemnego Radia „Solidarność”. Została aresztowana 5 lipca 1982 r. i osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa–Mokotów. 17 marca 1983 r. została skazana na 3 lata pozbawienia wolności i osadzona w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Została zwolniona na mocy przepisów o amnestii 26 lipca 1983 r. 
Była autorką Listu otwartego o sytuacji aresztowanych w AŚ Warszawa-Mokotów skierowanego do Sejmu PRL. Na przełomie 1985/1986 przebywała w USA gdzie stworzyła Fundusz Ochrony Prawnej. W 1986 r. Państwo Romaszewscy założyli „Wydawnictwo Prawno-Polityczne” gdzie wydawali m.in. miesięcznik „Prawo i bezprawie”. W latach 1986-1989 była członkiem działającej w sposób jawny Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W 1988 r. współorganizowała Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka i Obywatela w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie. W 1989 r. została powołana na stanowisko dyrektora Biura Interwencji Kancelarii Senatu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN