Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Andrzejewski Bolesław

Bolesław Józef Andrzejewski

ur. w 1925 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 240/2023
Biogram
Pan Bolesław Józef Andrzejewski był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Na uczelni założył wraz z kolegą redakcję „Biuletynu” pełniąc w niej funkcję redaktora. Od października 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Interwencyjnej przy Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska. W związku z działalnością opozycyjną został 13 grudnia 1981 r. internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Ze względu na zły stan zdrowia po kilku dniach został zwolniony. Po zwolnieniu go z pracy przeprowadził się w okolice Warszawy. Nie zaprzestał jednak swojej działalności, utrzymując ścisłe kontakty z działaczami opozycyjnymi oraz kolportującymi nielegalne wydawnictwa. Udokumentowany czas działalności Pana Bolesława Józefa Andrzejewskiego przypada na lata 1980-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej