Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Powroźny Michał

Michał Wacław Powroźny

ur. w 1949 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
W 1980 r. był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil” w Olsztynie, a następnie został wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej, delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego i członkiem Prezydium Zarządu Regionu oraz początkowo p.o., a następnie przewodniczącym ZR. Był również delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, przedstawicielem OZOS „Stomil” w „Sieci” oraz członkiem Komisji Krajowej.
13 grudnia 1981 r. został zatrzymany wraz z innymi członkami KK i osadzony w koszarach ZOMO w Gdańsku, skąd został zwolniony 15grudnia 1981 r. Został internowany 20 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Iławie, skąd został zwolniony 27 marca 1982 r.
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej. Był kolporterem i współpracownikiem pism m.in. „Biuletyn Informacyjny Solidarność”, „Solidarność Regionu Warmińsko-Mazurskiego”. W 1984 r. został zwolniony z OZOS „Stomil”.
W latach 1988-1989 był uczestnikiem zebrań Członków Mandatariuszy Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
Prowadził działalność opozycyjną w latach do 1989 r. Z tego powody do 1989 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa, zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. Był wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godzin.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej