Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wacław Giermek

ur. w 1960 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Wacław Giermek należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, był również zaangażowany w działania duszpasterstw akademickich Wrocławia. W grudniu 1981 r. uczestniczył w strajku na Politechnice Wrocławskiej.
Współorganizował manifestacje, m.in. Ruchu „Wolność i Pokój”, i kolportował pisma niezależne, takie jak: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „KOS”, „Dezerter”, „Serwis Informacyjny Ruchu WiP”, „W Brew”, „Ściek”, „Czas Przyszły”. Współpracował z redakcją wrocławskiego kwartalnika Ruchu „Wolność i Niepodległość” – „W Brew”, a następnie z pismem „Dezerter”.
Był zatrzymywany, przesłuchiwany oraz rewidowany w miejscu zamieszkania. W listopadzie 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie. Po uwolnieniu był kilkakrotnie skazywany na karę grzywny za udział w nielegalnych zgromadzeniach. W czerwcu 1986 r. został aresztowany za odmowę złożenia przysięgi wojskowej i skazany na 2 lata więzienia. Wyrok uchylono we wrześniu 1986 r. na mocy amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej