Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wyczawski Andrzej

Andrzej Wyczawski

ur. w 1959 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Andrzej Wyczawski w 1980 r. był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Cukierniczego „San” w Jarosławiu, gdzie działał w sekcji informacyjnej oraz członkiem MKZ NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu. W dniach od 13 grudnia 1981 r. do 30 kwietnia 1982 r. był internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Uhercach i Łupkowie.
Po zwolnieniu z internowania był w latach 1982-1983 inwigilowany przez Służbe Bezpieczeństwa jako były aktywny działacz „Solidarności” przejawiający wrogi stosunek do ówczesnej rzeczywistości. Był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB w Przemyślu w roku 1982 i Jarosławiu w latach 1985-1986. 


Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej