Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krystyna Sawicka

ur. w 1947 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Krystyna Sawicka była pielęgniarką w Szpitalu XXX-lecia PRL w Bydgoszczy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. 
W latach 1982-1989 brała udział w kolportażu ulotek, prasy niezależnej i wydawnictw bezdebitowych. Zbierała składki związkowe na rzecz osób uwięzionych i internowanych z powodów politycznych, a także była członkiem Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom działającego przy kościele św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy. 
Uczestniczyła w spotkaniach grup działaczy nielegalnych struktur opozycyjnych Regionu Bydgoskiego, a także brała udział w demonstracjach o charakterze politycznym oraz Mszach Świętych organizowanych w intencji Ojczyzny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Stefan Pastuszewski, Daniel Rudnicki „Czasopiśmiennictwo w woj. bydgoskim w latach 1980-1992 r. Zarys bibliograficzny”.
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego 1980-1990”, Gdańsk 2010,