Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kędracki Jan

Jan Kędracki

ur. w 1960 roku w m. Sieńsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, uczestniczył w pracach Komitetu Założycielskiego, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego NZS na tej uczelni. W trakcie swojej działalności utrzymywał liczne kontakty z działaczami Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Był zaangażowany w powielanie ulotek i wydawnictw bezdebitowych oraz kolportaż niezależnej prasy i literatury sygnowanych przez Niezależną Oficynę Wydawniczą oraz inne ośrodki opozycyjne. 25 marca 1981 r. był jednym z inicjatorów powstania, a następnie członkiem Tymczasowego Komitetu Strajkowego na WSP w Kielcach, zaś w dniach od 24 listopada do 8 grudnia 1981 r. kierował strajkiem okupacyjnym na tej uczelni. Został internowany 13 grudnia 1981 r., a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach, gdzie był przetrzymywany do 1 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN