Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Stelmach

ur. w 1948 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018
Biogram
Pan Jan Stelmach był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Hucie Bieruta w Częstochowie, w styczniu 1981 r. został wybrany na delegata Rady Zakładowej. 
W związku z podejrzeniem o wykorzystywanie Związków Zawodowych do działalności politycznej został internowany w dn. 13 XII 1981 r. Przebywał w Zakładzie Karnym w Raciborzu i Jastrzębiu. Zwolniony dn. 16 III 1982 r. 
W listopadzie 1982 r. został powołany do wojska w Rawiczu, zwolniony w styczniu 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej