Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Antoł Jan
Jan Antoł
ur. w 1936 roku w m. Ząb
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016

Biogram

Jan Antoł od 1978 r. pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Zakopanem oraz pomagał ojcu prowadzić gospodarstwo rolne w Bańskiej Dolnej. Na przełomie lat 1980/1981 brał udział w strajku chłopskim w siedzibie byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie, był sygnatariuszem porozumień rzeszowskich z ramienia Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. W lutym 1981 r. został wybrany przewodniczącym Tymczasowego Zarządu NSZZ „Solidarność Wiejska”, a następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego NSZZ RI „Solidarność”.
Od 1983 r. był jednym z współorganizatorów Duszpasterstwa Rolników na Podhalu. Należał do grona bliskich współpracowników ks. Józefa Tischnera, inspirującego to środowisko duchowo i społecznie. Brał udział w spotkaniach działaczy NSZZ RI „Solidarność” m.in. w Krakowie-Mogile oraz do 1989 r. utrzymywał kontakty z działaczami związkowymi z terenu kraju.  Brał udział  w inicjatywach stanowiących kontynuację zdelegalizowanej działalności związkowej: prowadził negocjacje pomiędzy dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego, a góralami w kwestii wypasu owiec, organizował kursy rolnicze dla młodzieży oraz brał udział w rozdzielaniu darów – maszyn rolniczych z Austrii. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1989.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej