Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Korman Tadeusz
Tadeusz Korman
ur. w 1949 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019

Biogram

Tadeusz Korman prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność, szkalującą ustrój komunistyczny w Polsce. W listopadzie 1983 r. przywiózł z Gorzowa Wielkopolskiego do Kostrzyna radioodbiornik, za pomocą którego wraz z grupą działaczy podziemnej „Solidarności” nadawał audycje w paśmie programu 1 Telewizji Polskiej. W związku z powyższą działalnością był inwigilowany przez organa bezpieczeństwa państwa. 
 W dniu 20.12.1983 r.,  w wyniku prowadzonego śledztwa, został zatrzymany. 
W areszcie w Zielonej Górze przebywał od 22.12.1983 r. do 30.01.1984 r. W dniu 09.05.1984 r. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim skazał pana Kormana na rok i dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN