Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pająk Mirosław

Mirosław Pająk

ur. w 1951 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 574/2014
Biogram
Mirosław Pająk był w 1970 r. zatrudniony w Zakładach Przemysłu Cukierniczego Pomorzanka w Słupsku. W dniach 16-17 grudnia 1970 r. uczestniczył w demonstracji w Słupsku w związku z wydarzeniami       w Gdańsku (za co został zwolniony z pracy). Od 1980 r. był zatrudniony w Wojewódzki Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Słupsku (WPK). 
W sierpniu 1980 r. współorganizator oraz uczestnik strajku w WPK, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od września 1980 r. w NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej w WPK, do marca 1981 r. członek MKZ w Słupsku, członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym współpracownik Okręgowego Komitetu Oporu w Słupsku, kolporter podziemnych pism „Solidarność Słupska”, „Komunikat” oraz ulotek słupskich zakładach pracy. W 1982 r. działacz Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, do 1989 r. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 
W latach 1984-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Jacka. W 1985 odesłał do WKU książeczkę wojskową, w tym samym roku został zwolniony z pracy.
 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t.3 Polska Północna, pod. red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, W-wa 2010
  • I. Hałagida, NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego (1980-1990) t.1, szkice do monografii, t.2, dokumenty Komitetu Wojewódzkiego PZPR i SB, Gdańsk 2011
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN