Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sawicki Zbigniew

Zbigniew Edward Sawicki

ur. w 1950 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2021
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności „UNIA”, Grupy Politycznej „Niezawisłość” oraz Konfederacji Polski Niepodległej. 
W latach 1981-1988 prowadził wraz z żoną w swoim mieszkaniu w Warszawie przy ul. Kochanowskiego punkt przechowywania i rozpowszechniania prasy podziemnej („Biuletyn Informacyjny”, „Wolna Trybuna”, „Unia”, „Niezawisłość”, „Gazeta Polska KPN”, „KOS”) oraz wydawnictw książkowych. W mieszkaniu przechowywano również papier i materiały poligraficzne, rozprowadzane następnie do podziemnych drukarni oraz organizowano spotkania działaczy niepodległościowych. 
Zbigniew Sawicki był konstruktorem zestawu do nagrywania rozmów milicyjnych pomiędzy Komendami MO a radiowozami. Nagrania z tych rozmów były przekazywane również do Radia Wolna Europa, a treści niektórych z nich były drukowane w KOS-ie. 
W 1988 r. małżeństwo Sawickich poprosiło o azyl polityczny w Kanadzie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków