Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jackowski Włodzimierz

Włodzimierz Jerzy Jackowski

ur. w 1953 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 5/2017
Biogram
Pan Włodzimierz Jackowski był pracownikiem Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w Tarnowskich Górach. Należał do NSZZ „Solidarność”, KPN oraz Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
Pan Włodzimierz Jackowski był kilkakrotnie zatrzymywany przez MO za rozklejanie ulotek sygnowanych przez KPN, np. we wrześniu 1981 r. w Katowicach. W dniu 21 VIII 1980 r. był inicjatorem akcji strajkowej na terenie Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w Tarnowskich Górach. 
W rezultacie Pan Włodzimierz Jackowski został internowany w dniu 13 XII 1981 r. i osadzony w następujących ośrodkach odosobnienia: Zabrzu-Zaborzu (13–22 XII 1981 r.), Raciborzu (22 XII 1981-9 I 1982 r.), Strzelcach Opolskich (9 I-19 III 1982 r.), Uhercach (19 III-19 IV 1982 r.), Rzeszowie-Załężu (19 IV-8 VII 1982 r.), Kielcach (8 VII-16 VIII 1982 r.), Uhercach (16 VIII-28 VIII 1982 r.) i Łupkowie (28 VIII-29 XI 1982 r.). Pan Włodzimierz Jackowski podczas pobytu w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich,  podjął protest głodowy przeciw internowaniu.
Podczas pobytu na przepustce w lipcu 1982 r., Pan Włodzimierz Jackowski przybył do swojego zakładu pracy, gdzie namawiał pozostałych pracowników do wznowienia nielegalnej działalności związkowej,  w tym podejmowania  przerw w pracy. Pomimo czasowego uchylenia internowania do dnia 31 VIII 1982 r., ww. został zatrzymany w dniu 11 VIII 1982 r. i przekazany do Wydziału Śledczego KWMO w Katowicach, celem umieszczenia w Ośrodku Odosobnienia  w Uhercach. 
Po zwolnieniu z internowania Pan Włodzimierz Jackowski podjął starania o uzyskanie zgody na wyjazd stały z rodziną do Francji, którą otrzymał w grudniu 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej