Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczmarek Maria

Maria Antonina Kaczmarek

ur. w 1938 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Maria Kaczmarek angażowała się w działalność opozycyjną w ramach struktur „Solidarności” w Państwowym Przedsiębiorstwie Transportu Budownictwa „Transbud” w Gdańsku, Oddział nr 4 w Gdyni. Zajmowała się kolportażem ulotek nawołujących m.in. do zbiorowych wystąpień przeciwko władzy totalitarnej. Zorganizowała także zbiórkę pieniędzy wśród pracowników „Transbudu” na rzecz osób internowanych i ich rodzin. 
Zatrzymana 12 maja 1982 r., za to, iż nie zaprzestała działalności związkowej i w dniu 23 kwietnia 1982 r. w Gdyni kolportowała instrukcje dotyczące zachowania się członków zawieszonej „Solidarności” podczas obchodów 1 Maja. Została tymczasowo aresztowana na mocy postanowienia Prokuratora Rejonowego w Mławie z dnia 14 maja 1982 r.; dokonano także przeszukania Jej mieszkania.  W dniu 15 maja 1982 r. osadzona w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie. Od dnia 6 sierpnia 1982 r. przebywała w Areszcie Śledczym w Ostródzie. Zwolniona z aresztu w dniu 23 grudnia 1982 r. Sąd Rejonowy w Mławie w dniu 3 sierpnia 1983 r. umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN