Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Jerzy Losiak

ur. w 1957 roku w m. Czempiń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
W latach 1980–1981 inicjował i prowadził na terenie Wytwórni Wyrobów Tytoniowych w Kościanie działalność opozycyjną. Publicznie wypowiadał się przeciwko ustrojowi, członkom rządu i PZPR. Był inicjatorem i wiceprzewodniczącym w Komisji Zakładowej Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” Ziemia Kościańska przy WWT określanej, jako ekstremalne skrzydło „Solidarności”. Za swoją działalność decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Lesznie został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim następnie w Głogowie gdzie przebywał w okresie od 13 grudnia 1981r. do 4 lutego 1982 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa również w okresie 1982–1986.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej