Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Anna Fryjewicz
ur. w 1941 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Uczestniczka demonstracji studenckich w marcu 1968 r. w Krakowie 
Jesienią 1980 r. zaangażowana powołania struktur NSZZ „Solidarność” w hotelu „Kasprowy” w Zakopanem. Przewodnicząca Komisji Zakładowej związku z miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego początkowo w ukryciu. Następnie zaangażowana w organizację pomocy dla osób represjonowanych. Udostępniała swój dom w Zakopanem na potrzeby wyjazdów wypoczynkowych osób objętych represjami oraz ich rodzin. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych. Animatorka duszpasterstwa ludzi pracy przy sanktuarium pallotynów w Zakopanem na Krzeptówkach. Organizatorka spotkań z opozycjonistami z terenu całej Polski przebywających w Zakopanem. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności