Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koziar Jan

Jan Andrzej Koziar

ur. w 1943 roku w m. Wola Mielecka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Pan Jan Andrzej Koziar działalność opozycyjną rozpoczął w 1978 r., biorąc udział w zbieraniu funduszy na KOR i w kolportażu wydawnictw niezależnych. Od 1980 r. był członkiem NSZZ ,,Solidarność”. W  lipcu 1982 r. rozpoczął współpracę z Władysławem Frasyniukiem, któremu udzielał schronienia w swoim mieszkaniu. 
W związku z tym wobec Pana Jana Andrzeja Koziara prowadzone było śledztwo i wydana decyzja o aresztowaniu (art. 252§1, 265 i 288 §1 kk). Z powodu ukrywania się (przez ponad 6 lat) wydano również decyzję o poszukiwaniu listem gończym.
W tym czasie prowadził aktywną działalność publicystyczną i wydawniczą. Analizował m.in. problematykę sprawnego funkcjonowania społeczeństw (m.in. problemy demokracji gospodarczej) – pisał liczne artykuły i broszury, wydane do początku lat dziewięćdziesiątych w duzym nakładzie (ok. 30 tys. egzemplarzy). W 1984 r. w porozumieniu z Regionalnym Komitetem Strajkowym zainicjował akcję bojkotu wyborów do Rad Narodowych. Wszedł również w skład redakcji ulotkowej gazetki ,,Solidarność Dolnego Śląska”. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych uczestniczył w przygotowaniu dokumentów programowych NSZZ ,,Solidarność” i zorganizował Radę Oświaty Niezależnej przy Regionalnym Komitecie Strajkowym ,,Dolny Śląsk”.
W 1989 roku powrócił do pracy w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej