Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Rutkowski

ur. w 1954 roku w m. Zambrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018
Biogram
Marek Rutkowski od 1978 r. pracował w Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Zambrowie na stanowisku socjologa. Od września 1980 r. związał się z tworzącymi się strukturami NSZZ „Solidarność”. Stanął na czele Komitetu Założycielskiego, a następnie objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W latach 1980–1981 wielokrotnie był współorganizatorem i uczestnikiem strajków w Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Zambrowie.
Marek Rutkowski był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zambrowie. W latach 1980–1981 pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Zambrowie. W 1981 r. był delegowany na I Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu Mazowsze oraz na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku. W grudniu 1981 r. podpisał z ramienia zambrowskiej „Solidarności” zobowiązanie o wzajemnej współpracy z „Solidarnością” RI w Szepietowie.
W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 26 marca 1982 r. był internowany. Przetrzymywano go w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, a od 5 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. W lutym 1982 r. uczestniczył w głodówce internowanych.
Po powrocie do pracy w marcu 1982 r. został przeniesiony na niższe stanowisko. 
Zaangażował się w pracę Klubu Inteligencji Katolickiej. W latach 1982–1989 był aktywnym członkiem Oddziału KIK w Łomży. W 1983 r. utworzył w Zambrowie koło „Powściągliwości i Pracy”. W latach 1982–1983 uczestniczył w akcjach ulotkowych na terenie Zambrowa. Od 1986 r. współorganizował coroczne Zambrowskie Piesze Pielgrzymki do Hodyszewa będące podziękowaniem za Porozumienia Sierpniowe. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
W wyborach 4 czerwca 1989 r. uzyskał mandat posła na sejm z listy Komitetu Obywatelskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • M. Zwolski, Marek Rutkowski, Encyklopedia „Solidarności” (tom 3 w druku)
    • W. Domagalski, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w: NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 5: Polska środkowo-wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010, k. 360, 362.
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności