Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adela Józefa Rokita

ur. w 1919 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
W latach 1982 – 1989 prowadziła w swoim mieszkaniu w Krakowie punkt kontaktowy dla osób zaangażowanych w działalność opozycyjną, udostępniając je też na potrzeby noclegu w Krakowie, m. in. podczas pielgrzymek papieskich w 1983 r. oraz w 1987 r. Zaangażowana w akcje wsparcia dla osób represjonowanych oraz ich rodzin. W prowadzonym przez nią punkcie kontaktowym kolportowano druki drugoobiegowe. Przenosiła także materiały poligraficzne wykorzystywane przy druku wydawnictw podziemnych. 
Ponadto, po wprowadzeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 r. doprowadziła do potajemnego opuszczenia mieszkania przez swego poszukiwanego syna, Jana Rokitę, kierującego wówczas strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, co uniemożliwiło w tym dniu jego internowanie. W kwietniu 1982 r. była jedną z organizatorek protestu głodowego kobiet w klasztorze cystersów w Mogile, będącego wyrazem solidarności z internowanymi w Załężu, którzy także w tym okresie prowadzili podobny protest. 
Podczas Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, która odbyła się w dniach 25-28 sierpnia 1988 r. w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, była zaangażowana w prace przygotowawcze, prowadząc punkt organizacyjny, a także uczestnicząc w dyżurach telefonicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Z. Solak, J. Szarek, „Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty”, Kraków 2005