Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krauze Gabriela

Gabriela Elżbieta Krauze

ur. w 1960 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Gabriela Krauze z d. Krysińska była członkiem Komisji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Kolportowała wydawnictwa drugiego obiegu, głównie „Doświadczenie i Przyszłość”. W styczniu 1981 r. wzięła udział w akcji „Solidarne Czekanie” w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ (członek Biura Prasowego Komitetu kierującego protestem) wywołanej odrzuceniem wniosku o rejestrację NZS. W dniach 14–15.12.1981 r. uczestniczyła w okupacyjnym strajku studenckim na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W stanie wojennym prowadziła magazyn książek i prasy podziemnej. Brała udział w manifestacjach, zajmowała się kolportażem niezależnych wydawnictw. Okazjonalnie angażowała się w pomoc rodzinom represjonowanych.
Biogram opracowano na podstawie: