Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krauze Gabriela
Gabriela Elżbieta Krauze
ur. w 1960 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Gabriela Krauze z d. Krysińska była członkiem Komisji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Kolportowała wydawnictwa drugiego obiegu, głównie „Doświadczenie i Przyszłość”. W styczniu 1981 r. wzięła udział w akcji „Solidarne Czekanie” w gmachu Wydziału Filologicznego UŁ (członek Biura Prasowego Komitetu kierującego protestem) wywołanej odrzuceniem wniosku o rejestrację NZS. W dniach 14–15.12.1981 r. uczestniczyła w okupacyjnym strajku studenckim na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W stanie wojennym prowadziła magazyn książek i prasy podziemnej. Brała udział w manifestacjach, zajmowała się kolportażem niezależnych wydawnictw. Okazjonalnie angażowała się w pomoc rodzinom represjonowanych.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

R. Kowalczyk, "Studenci'81", Warszawa 2000
"Kryptonim »Heca«", red. W. Domagalski, Łódź 2006