Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łukasiewicz Szymon

Szymon Józef Łukasiewicz

ur. w 1962 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017
Biogram
Jesienią 1981 r. jako uczeń IV klasy Liceum Ogólnokształcącego nr X w Poznaniu wykonywał hasła niepodległościowe na murach oraz czynnie uczestniczył w niepodległościowych demonstracjach, m.in. 11 listopada 1981. Po 13 grudnia 1981 r. uczestniczył w manifestacjach trzynastego dnia każdego miesiąca. Był współzałożycielem i zaprzysiężonym członkiem poznańskiego oddziału „Solidarności Walczącej”, należał też do kierownictwa poznańskiego Oddziału „SW”.  Współorganizował sieć kolportażu podziemnych wydawnictw, był autorem artykułów w dwutygodniku SW Poznań, drukarzem i kurierem (m.in. do Wrocławia, Warszawy, Torunia i Piły). Kolportował m.in. „Solidarność Walczącą”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Czas”, „Czas kultury” i „Obserwatora Wielkopolskiego” a także książki, kasety i wydawnictwa okolicznościowe. Konspiracyjną działalność w ramach „Solidarności Walczącej” przerwało jego aresztowanie 25 listopada 1985 r., kiedy został zatrzymany w punkcie archiwum i magazynu „SW” przy ul. Kolejowej w Poznaniu. Mieszkanie to wynajmowane było przez Szymona Łukasiewicza. W trakcie przeszukania odnaleziono tam m.in. powielacze elektryczne, maszynę do pisania, matryce woskowe i duże ilości podziemnych wydawnictw. Szymon Łukasiewicz został oskarżony o sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw. W kwietniu 1986 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał go na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu  na 5 lat. Prokuratura wniosła rewizję od wyroku w zawieszeniu żądając bezwarunkowego pozbawienia go wolności. Areszt opuścił 11 kwietnia 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN