Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Boryczko Józef
Józef Boryczko
ur. w 1948 roku w m. Bogumiłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019

Biogram

Pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie, współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, wybrany członkiem prezydium Komisji Zakładowej związku. Członek Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 15 grudnia 1981 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 29 kwietnia 1982 r.
Po zwolnieniu kontynuował działalność związkową biorąc udział w spotkaniach części członków Komisji Zakładowej „Solidarności” Zakładów Azotowych, podczas których zajmowano się m. in. organizacją pomocy dla rodzin osób represjonowanych. 
Czynny przy odtwarzaniu w Zakładach Azotowych w Tarnowie struktur NSZZ „Solidarność” w latach 1988 – 89. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN