Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Górnisiewicz Renata

Renata Anna Górnisiewicz

ur. w 1961 roku w m. Bielsko Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pani Renata Górnisiewicz od 1979 r. była czołową działaczką „Ruchu Młodej Polski”. Jako uczennica Liecum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku - Białej zaangażowała się w działalność tej nielegalnej młodzieżowej organizacji,  skupionej wokół Aleksandra Halla i pisma „Bratniak”, która za cel swojej działalności stawiała obronę praw człowieka i obywatela, suwerennych praw i kultury narodu polskiego oraz odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pani Renata Górnisiewicz utrzymywała także kontakty z przedstawicielami innych ugrupowań opozycyjnych tj. Konfederacja Polski Niepodległej i Komitet Obrony Robotników.
W latach 1979-1980 na terenie Bielska Białej kolportowała pismo „Robotnik” wydawane z ramienia KOR. 
W 1980 r. została członkiem NSZZ „Solidarność” i rozpoczęła pracę w Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Bielsku - Białej. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13.12.1981 r. została internowana na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Bielsku Białej i osadzona w Zakładzie Karnym w Cieszynie. Następnie przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku, skąd została zwolniona w dniu 24.07.1982 r. 
Po opuszczeniu ośrodka dla internowanych rozpoczęła starania o zezwolenie na wyjazd emigracyjny do USA. W lutym 1983 r. otrzymała zgodę na wyjazd stały z kraju. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej