Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dekowski Krzysztof

Krzysztof Józef Dekowski

ur. w 1946 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego i Zarządu Komisji Wydziałowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. Po 13 grudnia 1981 r. działał w Tajnej Komisji Zakładowej. Uczestniczył w akcjach ulotkowych, kolportował prasę podziemną i współpracował z „Toruńskim Informatorem Solidarności”. 
Dnia 23 stycznia 1982 r. został aresztowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 15 lutego 1982 r. został uniewinniony. Po rewizji w Sądzie Najwyższym jego sprawa wróciła do Sądu Wojewódzkiego, a 12 sierpnia 1983 r. została umorzona na mocy amnestii. W okresie od 12 maja do 14 października 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 
W latach 1983-1986 pozostawał bez zatrudnienia. Od 1983 r. do 1989 r. był koordynatorem kolportażu i przewodniczącym Regionalnej Komisji Wykonawczej w Toruniu. Organizował spotkania, szkolenia, był łącznikiem, drukarzem, obserwatorem procesów politycznych. Działał w  Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu i Rejonowym Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom. W latach 1986-1989 przewodniczył Tajnej Komisji Zakładowej oraz utworzył Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” w Pomorskich Zakładach Drobiarskich „Poldrob” w Toruniu. Przez cały okres prowadzonej działalności związkowej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej