Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Teresa Czekała

ur. w 1939 roku w m. Pogrzebień
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Siostra Teresa Czekała od 1982 r. na polecenie Przełożonej Generalnej z Rzymu utrzymywała łączność z siostrami Salezjankami działającymi w Czechosłowacji w podziemiu. Współdziałała z księdzem proboszczem Bernardem Czerneckim, przekazując do Czechosłowacji informacje o sytuacji i działalności „Solidarności” na Śląsku. Odbierała nielegalną literaturę drukowaną w parafii ks. Czerneckiego i przekazywała do kolportażu siostrom zakonnym. 
Pomagała w organizowaniu mszy za Ojczyznę, współorganizowała kolonie dla dzieci osób represjonowanych. Prowadziła akcje pomocy aresztowanym z terenu Jastrzębia i okolic,  szczególnie po strajkach w grudniu 1981 r. i sierpniu 1988 r. 
W 1989 r. brała udział w działaniach Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Jastrzębiu. Działalność opozycyjną prowadziła od 1981 do 1989 r.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków