Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dylczyk Ryszard

Ryszard Aleksander Dylczyk

ur. w 1938 roku w m. Justynów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Pan Ryszard Dylczyk był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie. Od grudnia 1981 r. był członkiem Komisji Interwencyjnej Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. Pełnił również funkcję członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. 
W dn. 13 XII 1981 r. został internowany. Przebywał w Zakładzie Karnym w Łupkowie. Zwolniony z internowania 29 IV 1982 r. 
Po opuszczenia ośrodka internowania aktywnie włączył się w podziemną działalność niepodległościową. Był jednym z założycieli nielegalnego Regionalnego Komitetu „Solidarność” na terenie Częstochowy. 
Za swą aktywną działalność został w dniu 13 VIII 1982 r.  ponownie internowany. Zwolniony z internowania w grudniu 1982 r. W dalszym ciągu nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej. 
Inicjował zbiórki pieniężnej dla represjonowanych działaczy NSZZ „Solidarność”. Zaangażowany był również w kolportaż nielegalnych wydawnictw (m.in. „CDN”).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN