Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Ćwikła

ur. w 1948 roku w m. Lębork
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017
Biogram
Bogdan Ćwikła pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Produkcyjnym "Zremb" w Lęborku. W związku ze swoją działalnością opozycyjną został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW 3466 w Czerwonym Borze (Specjalny Obóz Wojskowy nr 6). Rozkazem z dnia 5 listopada 1982 r. został przydzielony do 1 kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistó3 na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i mie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 3 lutego 1983 r. Bogdań Ćwikła został skreślony z ewidencji po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN