Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Adam Skalski

ur. w 1941 roku w m. Biały Jar
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Tarnowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, m.in. był jednym z organizatorów akcji solidarnościowej z represjonowanymi, którą przeprowadzano w formie przerwy w wykonywaniu pracy. W okresie od stycznia 1982 r. do października 1983 r.  był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.  W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych od kwietnia 1982 r. do kwietnia 1987 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN