Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zygmunt Skalski
ur. w 1941 roku w m. Biały Jar
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Tarnowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, m.in. był jednym z organizatorów akcji solidarnościowej z represjonowanymi, którą przeprowadzano w formie przerwy w wykonywaniu pracy. W okresie od stycznia 1982 r. do października 1983 r.  był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.  W ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych od kwietnia 1982 r. do kwietnia 1987 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN