Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rusek Barbara

Barbara Rusek

ur. w 1948 roku w m. Żagań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Była współzałożycielką struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Rybniku. Od 4 lutego 1981 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej Związku w zakładzie pracy. Za zaangażowanie się w działalność związkową, decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach, została internowana 13 grudnia 1981 r. Przebywała kolejno w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, następnie w ośrodkach odosobnienia w Darłówku i Bytomiu-Miechowicach. Wolność odzyskała 29 kwietnia 1982 r. W czerwcu 1983 r. rozpoczęła starania o zgodę władz na wyjazd emigracyjny do USA. Jej wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w listopadzie 1983 r. wyjechała jako emigrant polityczny do USA. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej