Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bąk Kazimierz

Kazimierz Bąk

ur. w 1949 roku w m. Górki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 516/2022
Biogram
W latach 1981-1989 prowadził działalność niepodległościową w strukturach Solidarności Walczącej oraz Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników na terenie powiatu mieleckiego. 
W styczniu 1981 r. uczestniczył w strajku rolników w Domu Kolejarza w Rzeszowie, a w listopadzie tego roku był współorganizatorem strajku okupacyjnego w Urzędzie Gminy w Czerminie. Pełnił funkcję przewodniczącego koła wiejskiego NSZZ „Solidarność” w Górkach, a następnie w październiku 1981 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ „S” RI w Borowej. Ponadto współpracował z działaczami Tajnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Regionu Rzeszowskiego. 
Zajmował się drukiem i kolportażem niezależnych wydawnictw Solidarności Walczącej, podziemnej prasy NSZZ „S”  i NSZZ RI „S” oraz innych bezdebitowych druków w postaci ulotek czy broszur. Ze względu na prowadzoną działalność opozycyjną był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków