Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niewczas Bogdan

Bogdan Marian Niewczas

ur. w 1946 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Czynny przy tworzeniu struktur związku na uczelni.
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku okupacyjnego na terenie AGH w dniach 14-16 grudnia 1981 r., a następnie członek uczelnianej Tajnej Komisji Zakładowej. 
Od 1982 r. zaangażowany w redagowanie i wydawanie podziemnego „Biuletynu Małopolskiego”, początkowo jako członek redakcji, a następnie organizator druku pisma (w drukarniach w Swojczanach i Żarkach) oraz jego kolportażu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • J. Kwiek, „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1980-1990”, Kraków 2015