Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konar Konstanty

Konstanty Józef Konar

ur. w 1940 roku w m. Chełmiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Był wiceprzewodniczącym i sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, w których pracował jako tokarz. Po wprowadzeniu stanu wojennego był inicjatorem i koordynatorem pomocy materialnej w ramach grupy działającej na rzecz internowanych, represjonowanych oraz ich rodzin na terenie Nowego Sącza. Od 1982 r. był współtwórcą Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizatorem mszy za Ojczyznę. 
W latach 1982-1984 kolportował prasę drugiego obiegu, był organizatorem akcji ulotkowych i plakatowych, uczestniczył w powielaniu wydawnictw bezdebitowych, dostarczał materiały i środki poligraficzne. Na terenie swojego zakładu pracy rozprowadzał wydawnictwa podziemne, kalendarze i inne materiały propagandowe. W dniu 6 marca 1984 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Jego zwolnienie nastąpiło 28 lipca 1984 r. na mocy ustawy amnestyjnej. Miesiąc przed zwolnieniem z aresztu, w czerwcu 1984 r., został zwolniony z pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej