Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Konar Konstanty
Konstanty Józef Konar
ur. w 1940 roku w m. Chełmiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013

Biogram

Był wiceprzewodniczącym i sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, w których pracował jako tokarz. Po wprowadzeniu stanu wojennego był inicjatorem i koordynatorem pomocy materialnej w ramach grupy działającej na rzecz internowanych, represjonowanych oraz ich rodzin na terenie Nowego Sącza. Od 1982 r. był współtwórcą Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizatorem mszy za Ojczyznę. 
W latach 1982-1984 kolportował prasę drugiego obiegu, był organizatorem akcji ulotkowych i plakatowych, uczestniczył w powielaniu wydawnictw bezdebitowych, dostarczał materiały i środki poligraficzne. Na terenie swojego zakładu pracy rozprowadzał wydawnictwa podziemne, kalendarze i inne materiały propagandowe. W dniu 6 marca 1984 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Jego zwolnienie nastąpiło 28 lipca 1984 r. na mocy ustawy amnestyjnej. Miesiąc przed zwolnieniem z aresztu, w czerwcu 1984 r., został zwolniony z pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej