Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rejniewicz-Wysocka Maria

Maria Anna Rejniewicz-Wysocka

ur. w 1946 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
Była aktywną działaczką opozycji niepodległościowej, czynnie rozpracowywaną i inwigilowaną przez Służbę Bezpieczeństwa ze względu na swoją działalność. W marcu 1968 roku jako studentka Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie brała aktywny udział w marszach i demonstracjach studenckich na terenie miasteczka akademickiego oraz samego miasta Lublina. Rozpowszechniała wśród studentów informacje, które pochodziły z Radia Wolna Europa. Spotykała się również z innymi rówieśnikami podczas wakacji, w celu uzgadniania dalszej "antypaństwowej" działalności oraz rozpowszechniała informacje i wiadomości o przebiegu zajść marcowych w 1968 roku. Była również intensywnie rozpracowywana ze względu na fakt, iż związana była rodzinnie i ideowo ze środowiskiem "Zaporczyków" oraz obracała się w kręgu osób wywodzących się ze środowiska inteligenckiego powiązanych z Kościołem i duchowieństwem. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechała opozycyjnej działalności i przechowywała w domu oraz rozpowszechniała nielegalne ulotki, biuletyny, literaturę i prasę na terenie Lublina i okolic. W 1984 r. rozpowszechniała ulotki antywyborcze, nawołujące do bojkotu wyborów do rad narodowych. Materiały te były wydawane przez podziemne struktury związku NSZZ „Solidarność”. W związku z prowadzoną przez Panią Marię Rejniewicz opozycyjną działalnością Służba Bezpieczeństwa WUSW w Lublinie zarządziła przeszukanie Jej pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych i służbowych. Nakaz rewizji został wydany przez Prokuraturę Rejonową w Lublinie dnia 14.06.1984 r. Informację o kolportażu i przechowywaniu nielegalnych dokumentów bezdebitowych przez Panią Marię Rejniewicz Służba Bezpieczeństwa uzyskała w toku śledztwa, przesłuchań i rozpracowań innych działaczy opozycji niepodległościowej. W domu u Pani Rejniewicz-Wysockiej, który był ważnym punktem kolporterskim, odbywały się również spotkania opozycjonistów niepodległościowych i intelektualistów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej