Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Gałan

ur. w 1947 roku w m. Majdan Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „S” na terenie WSK Świdnik aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w nielegalnych strukturach „Solidarności”. Aktywnie uczestniczył w rozpowszechnianiu biuletynów i informatorów sygnowanych przez Tymczasowy Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. W wyniku sankcji administracyjnych, które dosięgły uczestników przeprowadzonego w dniu 13.05.1982 r. 15-minutowego strajku protestacyjnego na terenie WSK w Świdniku, Stanisław Gałan został zwolniony z pracy. W dniu 14.06.1982 r., po wcześniejszym przeszukaniu w domu, został zatrzymany i osadzony w areszcie KWMO w Lublinie. Zwolniony 17.07.1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie  16.06.1982 r. przedstawiła mu zarzuty, a następnie wystosowała akt oskarżenia. W dn. 11.09.1982 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie skazał Stanisława Gałana na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na 3 lata, dozór kuratora sądowego i 15 tys. zł. grzywny. Stanisław Gałan był  inwigilowany i kontrolowany operacyjnie do 1985 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • • Encyklopedia Solidarności hasło rzeczowe: „Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik”
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN