Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borkowski Jan

Jan Borkowski

ur. w 1944 roku w m. Niemenczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Ks. Jan Borkowski udzielał pomocy dla członków WZZ Wybrzeża wraz z ks. Hilarym Jastakiem oraz ks. Tadeuszem Kurachem. Wielokrotnie udzielał schronienia osobom ukrywającym się przed organami bezpieczeństwa państwa. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w Mszach Św. podczas strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 
Dnia 31 sierpnia 1982 roku został zatrzymany w Gdyni za udział w nielegalnym zgromadzeniu, wznoszenie wrogich okrzyków oraz rzucanie kamieniami w funkcjonariuszy milicji i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 6 listopada 1982 r. ks. Jan Borkowski został skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na 2 lata. Karę pozbawienia wolności odbywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku i Zakładzie Karnym w Potulicach. W związku z  zastosowaniem prawa łaski 31 marca 1983 r. został zwolniony z więzienia.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN