Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gaczewski Arkadiusz

Arkadiusz Gaczewski

ur. w 1962 roku w m. Opole
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2016
Biogram
Arkadiusz Gaczewski, student I roku Politechniki Gdańskiej, w dniu 3 maja 1982 r. uczestniczył w protestach antysocjalistycznych oraz demonstracji ulicznej o charakterze patriotycznym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie Gdańska. Tego samego dnia został zatrzymany przez MO, a następnie decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 5 maja 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Odzyskał wolność w dniu 2 czerwca 1982 r. W rocznicę podpisania porozumień sierpniowych 31 sierpnia 1983 r. w Gdańsku ponownie uczestniczył w demonstracji, podczas której został zatrzymany na  48 godzin.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN