Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowak Wojciech

Wojciech Władysław Nowak

ur. w 1964 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2014
Biogram
Był w 1981 r. jednym z założycieli organizacji młodzieżowej „Konfederacja Młodej Polski - Rokosz”, która po wprowadzeniu stanu wojennego używała kryptonimu  ,,Warta" i wydawała pismo ,,Pokolenie Walczące”. Do marca 1984 r. należał do ścisłego kierownictwa tej organizacji. Prowadził działalność organizatorską, zajmował się rozdziałem zadań, rejestracją członków oraz utrzymywał kontakty z innymi organizacjami młodzieżowymi na terenie Poznania. Brał udział w zorganizowaniu akcji „Barak” w ramach której we wnętrzach szkół średnich w Poznaniu wymalowano hasła antypaństwowe. W związku ze swą działalnością został zatrzymany 21.03.1984 r. przez Wydział Śledczy WUSW w Poznaniu, a następnie tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Poznaniu z 22.03.1984 r.  i przekazany do Aresztu Śledczego w Poznaniu. Tego samego dnia przedstawiono mu zarzut uczestniczenia w działalności nielegalnej organizacji młodzieżowej. Został zwolniony z aresztu 26.07.1984 r. na podstawie ustawy o amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej