Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Żeligowski

ur. w 1953 roku w m. Świdnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Pan Stanisław Żeligowski w dniach 31 sierpnia – 2 września 1982 r. był internowany w ośrodku odosobnienia w Strzelinie, a następnie powołano go na ćwiczenia żołnierzy rezerwy do Wojskowego Obozu Specjalnego w Brzegu (w woj. opolskim), gdzie przebywał od 6 listopada 1982 r. Szkolenie to nie miało nic wspólnego z obronnością kraju ani z podnoszeniem żołnierskich umiejętności, a służyło jedynie walce z opozycją i stanowiło dotkliwą represję polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.
Podczas pobytu w tej jednostce, 13 grudnia 1982 r., w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego wywiesił plakat przedstawiający karykaturalnie Wojciecha Jaruzelskiego, wskutek czego 18 grudnia 1982 r. został aresztowany na trzy miesiące w Areszcie Śledczym w Opolu. 28 stycznia 1983 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Opolu przedstawiła akt oskarżenia, w którym zarzuciła Panu Stanisławowi Żeligowskiemu, że „w celu rozpowszechniania przywiózł i przechowywał plakat wyszydzający swym rysunkiem Wojciecha Jaruzelskiego”. 8 marca 1983 r. Sąd Garnizonowy w Opolu wydał wyrok, w którym uznał Pana Stanisława Żeligowskiego za winnego zarzucanych mu czynów i ukarał go pozbawieniem wolności na dziewięć miesięcy. Wyrok ten został uchylony 20 czerwca 1983 r. przez Sąd Najwyższy – Izbę Wojskową w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.