Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawluś  Adam

Adam Pawluś

ur. w 1955 roku w m. Jasło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Adam Pawluś od października 1980 r. aktywnie działał w NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej w Zakładzie Handlu w Jaśle Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” w Krośnie. W dniu 13.12.1981 r. w Jaśle sporządził tekst ulotki nawołującej do nieposłuszeństwa wobec władzy w okresie obowiązywania stanu wojennego (wezwanie do strajku generalnego). Zatrzymany 25.02.1982 r., został tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie z 27.02.1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie 31.03.1982 r. skazał go na karę trzech lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres dwóch lat. Osadzony był w Areszcie Śledczym w Rzeszowie, a następnie w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. 19.04.1983 r. Rada Państwa skorzystała z prawa łaski w stosunku do Adama Pawlusia, przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. 
Po wyjściu na wolność Adam Pawluś działał w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność” w Jaśle i woj. krośnieńskim, kolportował wydawany przez Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Biuletyn Informacyjny. Działał również w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Jaśle. Od 1987 r. uczestniczył w pracach Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” Podkarpacia. Był członkiem utworzonej w marcu 1989 r. w Jaśle Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność”. 
Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1989. Objęty był także zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w latach 1985-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005,
    • J. Klus, A. Lignarski, J. Szkutnik, Dwadzieścia lat Solidarności. Kalendarium Rzeszowskie, Rzeszów 2000
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN