Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lisowiec Marian

Marian Lisowiec

ur. w 1950 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Marian Lisowiec był studentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownikiem, a następnie prezesem Studenckiej Usługowej Spółdzielni Pracy „Małgośka” w Toruniu.
Od grudnia 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy i wchodził w skład Komisji Zakładowej. Od 1982 r. współpracował z toruńską Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność”.
Był jednym z twórców pierwszego w regionie Radia „Solidarność”. W okresie od września 1982 r. do sierpnia 1983 r. brał udział w tzw. akcjach balonowych na terenie Torunia, gdzie audycje radiowe emitował nadajnik podczepiony do 6 balonów napełnionych wodorem. W latach 1982-1986 był współzałożycielem, autorem tekstów, redaktorem oraz drukarzem podziemnego czasopisma „Kontra”. Zajmował się także zaopatrzeniem oraz łącznością z siatką kolporterów. Drukowanie nielegalnych pism i ulotek odbywało się w jego miejscu pracy oraz od maja 1982 r. w prywatnym mieszkaniu. Był także zaangażowany w drukowanie innych pism podziemnych takich jak: „Toruński Informator Solidarności” oraz  „Elana”. Od 1989 r. był  członkiem Międzyzakładowej Komisji przy Zarządzie Regionu „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności