Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skierkowska Urszula

Urszula Elżbieta Skierkowska

ur. w 1952 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Urszula Skierkowska, będąc pracownikiem w Zakładach Maszyn Biurowych „Predom–Metron” w Toruniu, w latach 1982-1986 prowadziła aktywną działalność opozycyjną w ramach tzw. „grupy metronowskiej”. Zajmowała się kolportażem podziemnej prasy na terenie zakładu pracy, brała udział w organizowaniu pomocy dla osób internowanych i aresztowanych oraz ich rodzin, m.in. poprzez dostarczanie paczek żywnościowych i zbiórki pieniężne. Udostępniała swoje mieszkanie na potrzeby konspiracyjnych spotkań członków „grupy metronowskiej”.
W jej mieszkaniu odbywały się również prace wydawnicze „solidarnościowych” kart świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie 1984 r. W 1986 r. uczestniczyła w przygotowaniach organizacji uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny i 65-lecia istnienia „Metronu”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003