Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czachor Magdalena

Magdalena Czachor

ur. w 1961 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Magdalena Czachor studentka polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego, działa w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Po wprowadzeniu 13.12.1981 r. stanu wojennego wzięła udział w akcji protestacyjnej na UG, brała udział w przygotowywaniu i kolportażu ulotek. Za powyższą działalność została tymczasowo aresztowana i postawiona w stan oskarżenia przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni. Była pozbawiona wolności w okresie od 20.12.1981 r. do 17.03.1982 r., kiedy to sprawa została umorzona. Od lutego 1984 r. była zaangażowana w działalność „Solidarności Walczącej” w Trójmieście, przede wszystkim w charakterze kolporterki pism bezdebitowych, a także jako osoba zbierająca podpisy pod petycjami kierowanymi do władz w sprawach osób represjonowanych z powodów politycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN