Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Judek Andrzej

Andrzej Lech Judek

ur. w 1946 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
Od stycznia 1981 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych „Telkom-Teletra”. Brał udział w tworzeniu struktur związkowych w ww. zakładach i był wiceprzewodniczącym komisji zakładowej. Ponadto został delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Od lipca do grudnia 1981 wiceprzewodniczący Zarządu Regionu. Za swoją działalność był internowany od 13 grudnia 1981 r. do 9 grudnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, a następnie w Kwidzynie, gdzie został pobity podczas protestu internowanych. W kolejnych latach kontynuował działalność antykomunistyczną: w maju 1987 r. uczestniczył w manifestacji przy kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu, od 1988 r. był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Klubu Politycznego „Ład i Wolność”. Współpracował też ze środowiskiem NZS przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działalność opozycyjną prowadził do 1988 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej