Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Stanisław Gołba

ur. w 1957 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Pan Krzysztof Gołba jako student medycyny na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach aktywnie działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był jedynym z przedstawicieli Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego NSZ Regionu Śląska, który w dniu 2 II 1981 r. brał udział w zebraniu delegatów NZS z przedstawicielami władz PRL. W dniu 11 II 1981 r. poinformował rektora ŚlAM w Katowicach o proklamowaniu strajku solidarnościowego studentów w dziekanacie Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. W dniu 17 II 1981 r. podjął wraz z innymi działaczami NSZ strajk w geście solidarności ze strajkującymi studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi. W listopadzie 1981 r. został przewodniczącym NZS ŚlAM w Katowicach. 
Funkcję pełnił do czasu internowania tj. do dnia 18 I 1982 r. Podczas internowania przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach, a następnie w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Zwolniony z ośrodka dla internowanych w dniu 1 III 1982 r. z uwagi na pogarszający się stan zdrowia. 
Po wyjściu z internowania zaangażował się w działalność Duszpasterstwa Akademickiego przy Kurii Biskupiej w Katowicach,  uczestniczył w akcji dystrybucji paczek żywnościowych dla studentów. 
Jako działacz NZS kierował kolportażem literatury bezdebitowej wśród studentów śląskiej uczelni medycznej, wydawanej przez Krakowską Oficynę Studencką NSZ Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Ze względu na aktywną działalność opozycyjną był poddawany różnym formom represji: internowanie, rozmowy ostrzegawcze, zastrzeżenie wyjazdów za granicę. 
W latach 1981-1989 inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w ramach sprawy o kryptonimie „Aktywista”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej