Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Wincenty Skopowski

ur. w 1948 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Ryszard Skopowski był działaczem opozycyjnym w Zakładach Sklejek i Chemicznego Przerobu Drewna „Sklejka” w Bydgoszczy oraz członkiem NSZZ „Solidarność”.
Od sierpnia 1980 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” oraz został członkiem Komitetu Strajkowego, solidaryzującego się ze strajkującymi na Wybrzeżu. Następnie wszedł w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, gdzie pełnił funkcję kierownika działu lektorskiego.
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 13 do 23 grudnia 1981 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. W latach 1980–1985 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Trzynastego grudnia roku pamiętnego. Internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego [...] pod redakcją I. Hałagidy, Bydgoszcz-Gdańsk 2011.
    • K. Osiński Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980-1990), Gdańsk 2010.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN