Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nadratowski Wiesław

Wiesław Antoni Nadratowski

ur. w 1957 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Zgodnie z oświadczeniami świadków Pan Wiesław Antoni Nadratowski od 1974 r. angażował się w Parafii św. Stanisława Kostki, biorąc udział w sprawach społecznych i patriotycznych. Uczestniczył w budowie miejsca oazowego w Rzepinie, co stało się przyczyną inwigilacji przez Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa. Pracując w Stoczni Szczecińskiej od 1980 r. był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach zdelegalizowanego związku, zbierał pieniądze, żywność i leki dla rodzin osób internowanych. Brał udział w Mszach Świętych za Ojczyznę. Zajmował się kolportażem ulotek i prasy bezdebitowej, m.in.: „Jedność”, „Obraz”, „Tygodnik Wojenny” na terenie stoczni i Parafii św. Stanisława Kostki. Za kolportaż był przesłuchiwany, zastraszany i bity przez Służbę Bezpieczeństwa. Działalność zakończył po zamknięciu obrad Okrągłego Stołu w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków