Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Mirosław Morawski

ur. w 1959 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012
Biogram
Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. 14 grudnia 1981 r. był współorganizatorem strajku w zakładzie pracy. Został  internowany 15 grudnia 1981 r. na mocy decyzji nr 382 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku z tego samego dnia, z uzasadnieniem, że „organizowałby strajki oraz demonstracje”. Został osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Jego zwolnienie nastąpiło 18 stycznia 1982 r. na mocy decyzji nr 26 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku o uchyleniu internowania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN