Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pąsik Zbigniew

Zbigniew Pąsik

ur. w 1950 roku w m. Nowy Dwór Gdański
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Zbigniew Pąsik od września 1980 r. był członkiem „Solidarności”, przewodniczącym Komitetu Założycielskiego w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Elblągu Oddział Terenowy w Nowym Dworze Gdańskim, a następnie Komisji Zakładowej. W czerwcu i lipcu 1981 r. został delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Elbląskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w pomoc dla rodzin osób internowanych. W latach 1983-1988 był współpracownikiem Diecezjalnego Komitetu Pomocy Rodzinom Aresztowanych i Internowanych w Olsztynie Filia w Elblągu przy parafii św. Pawła Apostoła. W lutym 1982 r. został zwolniony z pracy. W dniu 29 grudnia 1983 r. zatrzymany na 48 godz. w areszcie KWMO w Elblągu. W latach 1982-1989 zaangażował się we współpracę z redakcją oraz kolportaż podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”. W okresie od 1985 r. do 1987 r. prowadził w swoim mieszkaniu punkt kolportażu oraz organizował transport wydawnictw podziemnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej