Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Bożydar Niczyperowicz

ur. w 1962 roku w m. Działdowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Piotr Bożydar Niczyperowicz będąc studentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni współzakładał Niezależne Zrzeszenie Studentów WSM. Zajmował się drukowaniem i kolportażem m in. pisma NZS WSM „Latarnia”, „Solidarności Walczącej”, „ Solidarności z Wami”. W związku z zamiarem kolportowania w Gdyni ulotek nawołujących do zakłócania uroczystości organizowanych z okazji 1 Maja, został zatrzymany          i internowany dnia 2 maja 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, gdzie przebywał do dnia 23 lipca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN